دیدترین نقشه های تاون هال هشت در بازی کلش آف کلنز town hall 8 clash of clans

نمایش پست :جدیدترین نقشه های تاون هال هشت در بازی کلش آف کلنز town hall 8 clash of clans

بعد از مدتها (به دلیل مشغله زیاد) امروز در خدمتتون هستیم با جدیدترین نقشه های تاون حال هشت

این مپها با چهار مورتار و به تازگی عرضه شدن که من خودم از این نقشه ها استفاده میکنم

در این پست چهارده نقشه قرار داده شده که امیدوارم استفاده لازم رو از این مپ ها ببرید

برای دیدن نقشه ها به ادامه مطلب مراجعه کنید

نکته:

برای دیدن عکسها در سایزهای بالاتر کافیست موس خود را بر روی عکس مورد نظر ببرید


نقشه شماره یک

جدیدترین نقشه های تاون حال 8 بازی کلش اف کلنز

 

نقشه شماره دو

تاون حال هشت بازی کلش اف کلنز

 

نقشه شماره سه

جدیدترین نقشه های بازی کلش اف کلنز

 

نقشه شماره چهار (کلن وار ضد هوایی)

جدیدترین نقشه کلش اف کلنز

 

نقشه شماره پنج (معادن)

جدیدترین نقشه های بازی کلش اف کلنز

 

نقشه شماره شش

نقشه وار بازی کلش اف کلنز

 

نقشه شماره هفت

نقشه تاون حال هشت بازی کلش اف کلنز

 

نقشه شماره هشت (کلن وار)

نقشه کلن وار بازی کلش اف کلنز

 

نقشه شماره نه (کلن وار)

نقشه کلن وار بازی کلش اف کلنز

 

نقشه شماره ده

جدیدترین نقشه های حفظ منابع کلش اف کلنز

 

نقشه شماره یازده (منابع)

نقشه حفظ منابع بازی کلش اف کلنز

 

نقشه شماره دوازده (کلن وار ضد هوایی)

نقشه تاون حال هشت بازی کلش اف کلنز با چهار مورتار

 

نقشه شماره سیزده (کلن وار)

نقشه جدید کلش

 

نقشه شماره چهارده (ضد هوگ ضد هوایی)

نقشه آنتی هوگ رایدر در بازی کلش اف کلنز