بهترین زمان برای ارتقای کینگ بربر | کلش اف کلنز

خیلی از کاربران سوالاتی از ما میپرسند که این سوال بسیار پرتکرار است , زمان ارتقای کینگ بربر چه زمانی است؟کینگ بربر یکی از دو قهرمان بازی کلش اف کلنز است که برای ارتقای او باید زمان زیاد و همچنین مقدار اکسیر Dark Elixir زیادی را هزینه کرد.حالا ما میخواهیم برای پاسخ به سوال شما یک پست اختصاصی قرار دهیم

کینگ در سطح یک مقدار تخریب 120 و میزان سلامت 1700 را دارد.کینگ بربر در سطح 40 میزان تخریب 259 و میزان سلامتی 4453 را داراست.کینگ بربر در معنی واقعی یک هیولای قوی و خشن است که هرچیزی را که در برابر خود داشته باشد را نابود میکند.کینگ بربر را میتوانید وارد هسته نقشه دشمن کرده و همه چیز اورا نابود کنید.برای دیدن قدرت کینگ ویدیوی زیر را مشاهده فرمایید

 

شما باید در نظر داشته باشید که کینگ بربرها واحد بزرگتر و قویتر از بربرها هستند.شما میتوانید با صرف 10.000 اکسیر سیاه  Dark Elixir  در تان هال هفت او را بدست آورید.او یک سرباز جاودانه بدون مرگ و همیشگی در نقشه شماست.کافیست یکبار اورا بدست بیاورید تا همیشه از وجود او در حملات و دفاع استفاده کنید.

کینگ بربر

 

گرفتن کینگ بربر مستلزم داشتن مخزن اکسیر سیاه است.مهمترین هدف شما در تان هال هفت باید حفظ و ذخیره سازی اکسیر سیاه باشد.زمانی که کینگ بربر به سطح پنج میرسد قدرت مشت آهنین او برای شما بازگشایی خواهد شد و میتوانید نقشه های دشمنان را برای بدست آوردن غنایم نابود کنید و این یک راه بسیار عالی برای بدست آوردن طلا و اکسیر است.مینیون و هوگ رایدر در تان هال هفت بسیار ضعیف هستند پس بهتر از از خیر آنها بگذرید و تمرکز خود را فقط برای کینگ بربر حفظ کنید.بعد از آپدیت جدید که اسپل رعد و برق کارایی خود را بر روی مخازن از دست داده است کار در تان هال هفت بسیار سخت شده است

شما میتوانید در تان هال هشت بر روی مینیون , هوگ رایدر و گالوم کار کنید و همچنین بعد از مکس شدن آنها کینگ خود را برای ارتقا قرار دهید.سعی کنید کینگ خود را در پایان تان هال هشت به سطح ده برسانید زیرا شما در تان هال ده باید دو قهرمان را ارتقا دهید و این کار شما را خیلی سختر میکند.


نمایش پست :بهترین زمان برای ارتقای کینگ بربر | کلش اف کلنز
خیلی از کاربران سوالاتی از ما میپرسند که این سوال بسیار پرتکرار است , زمان ارتقای کینگ بربر چه زمانی است؟کینگ بربر یکی از دو قهرمان بازی کلش اف کلنز است که برای ارتقای او باید زمان زیاد و همچنین مقدار اکسیر Dark Elixir زیادی را هزینه کرد.حالا ما میخواهیم برای پاسخ به سوال شما یک پست اختصاصی قرار دهیم

کینگ در سطح یک مقدار تخریب 120 و میزان سلامت 1700 را دارد.کینگ بربر در سطح 40 میزان تخریب 259 و میزان سلامتی 4453 را داراست.کینگ بربر در معنی واقعی یک هیولای قوی و خشن است که هرچیزی را که در برابر خود داشته باشد را نابود میکند.کینگ بربر را میتوانید وارد هسته نقشه دشمن کرده و همه چیز اورا نابود کنید.برای دیدن قدرت کینگ ویدیوی زیر را مشاهده فرمایید

 

شما باید در نظر داشته باشید که کینگ بربرها واحد بزرگتر و قویتر از بربرها هستند.شما میتوانید با صرف 10.000 اکسیر سیاه  Dark Elixir  در تان هال هفت او را بدست آورید.او یک سرباز جاودانه بدون مرگ و همیشگی در نقشه شماست.کافیست یکبار اورا بدست بیاورید تا همیشه از وجود او در حملات و دفاع استفاده کنید.

کینگ بربر

 

گرفتن کینگ بربر مستلزم داشتن مخزن اکسیر سیاه است.مهمترین هدف شما در تان هال هفت باید حفظ و ذخیره سازی اکسیر سیاه باشد.زمانی که کینگ بربر به سطح پنج میرسد قدرت مشت آهنین او برای شما بازگشایی خواهد شد و میتوانید نقشه های دشمنان را برای بدست آوردن غنایم نابود کنید و این یک راه بسیار عالی برای بدست آوردن طلا و اکسیر است.مینیون و هوگ رایدر در تان هال هفت بسیار ضعیف هستند پس بهتر از از خیر آنها بگذرید و تمرکز خود را فقط برای کینگ بربر حفظ کنید.بعد از آپدیت جدید که اسپل رعد و برق کارایی خود را بر روی مخازن از دست داده است کار در تان هال هفت بسیار سخت شده است

شما میتوانید در تان هال هشت بر روی مینیون , هوگ رایدر و گالوم کار کنید و همچنین بعد از مکس شدن آنها کینگ خود را برای ارتقا قرار دهید.سعی کنید کینگ خود را در پایان تان هال هشت به سطح ده برسانید زیرا شما در تان هال ده باید دو قهرمان را ارتقا دهید و این کار شما را خیلی سختر میکند.