Grand Warden

شکل ظاهری قهرمان جدید نیز معرفی شد و در مطلب قبل به اون اشاره کاملی داشتیم و امروز نیز با کمی دقت در جزعیات این قهرمان به نکته ای جالب و مشترک بین این قهرمان و کینگ بربر برخورد کردم و....

جزعیات بیشتر در ادامه مطلب...

 http://saedsaed.rozblog.com/

 

Grand Warden

شکل ظاهری قهرمان جدید نیز معرفی شد و در مطلب قبل به اون اشاره کاملی داشتیم و امروز نیز با کمی دقت در جزعیات این قهرمان به نکته ای جالب و مشترک بین این قهرمان و کینگ بربر برخورد کردم و....

جزعیات بیشتر در ادامه مطلب...

امروز با کمی دقت در فیلمی که سوپرسل در مورد معرفی Grand warden قرار داده بود به نکته ی مشرک بین اون و کینگ بربر یافتم و فهمیدم که اون و کینگ بربر نقطه مشترکی دارند!

با دقت به عکس زیر نگاه کنید:

grand warden

چه میبینید؟

احتمالا همه در عکس بالا هیچ نکته خاصی رو نمیبینند اما نکته جالب و مشترک این هست که زمانی Grand Warden به سمت غرب(سمت راست به طرف کمپ سربازان)عصای اون در دست راستش قرار دارد و همچنین کتابی که در دستش هست در دست چپ اون قرار دارد.

و همین طور زمانی که به سمت شرق (سمت گوشه نقشه) عصای اون به دست چپش و کتاب اون به دست راستش انتقال داده میشود!!


این نکته جالب هم در مورد شمشیر کینگ بربر هم هست و کینگ بربر هم مانند قهرمان جدید این مورد جالب را دارد و شمشیر اون در دستش جابه جا میشود.

 

این هم فیلم سوپرسل در مورد همین قهرمان جدید

با دقت در ابتدای فیلم میتونید به این نکته جالب پی ببرید