اموزش بالا بردن کاپ با ترفند.

 

ما در این فایل به شما می خواهیم یاد بدهیم چگونه کاپ خود را با تر فند بالا بیاورید من خودم از این صورت لیگ خودم را به قهرمان رسوندم  برای ادامه به ادامه ی مطلب     مرا جعه نمایید. 

 ما در این فایل به شما می خواهیم یاد بدهیم چگونه کاپ خود را با تر فند بالا بیاورید من خودم از این صورت لیگ خودم را به قهرمان رسوندم 

شما باید در این  کار برای به دست اوردن کاپ منابع خود را خرج کرده و پولی که داشته باشید حدود 200 هزار اسیر و 200 هزار طلا باشد و نفت 10 هزار تا شما اگر مابع نفتی خود را بیرون نگذارید مانند این شکل فقط

نفت ها

راه دیگر هم اینکه همهی منابع خودتو  بزاری بیرون اگر نفتت بیرون نباشه با کویین میاد میزنه قطع می کنه لطفا منتشر کردید لینک من را بزراید و گرنه حرومتون باشه ها اگر نزاشتید یک نظر بدید که می زارید 

ادرس سایت ما:http://saedsaed.rozblog.com/

 یک سر بزنید خوشحال می شیم 

موفق باید