سبک های نمونه کارت برای کلش رویال

سبک های نمونه کارت برای کلش رویال

شما برای پیروزی در کلش رویال و بالا بردن کاپ نیاز به سبک مناسب دارید برای سبک ها به ادامه ی مطلب مرا جعه نمایید.

سبک های نمونه کارت برای کلش رویال

شما برای پیروزی در کلش رویال و بالا بردن کاپ نیاز به سبک مناسب دارید برای سبک

1ویچ -غول-والکری-تیر-بولر-بربرنابغه-اسپل سر عت-گله مینیون

2غول سلطنتی-بولر -اسپل سرعت-غول-اسپل یخ-گله مینیون -بربر نخبه- ویچ

3تیر انداز-مینی پگاه-مینیون-تیر-کوره-غول -ویچ- برج جهنمی-اسپل سرعت 

 

این سه سبک برای پیروزی بسیار مفید است .

ممنون که به وبلاگ ما سر زدید 

اگر کپی میکنید لطفا لینک ما را هم در مطلب بگذارید.

ادسhttp://saedsaed.rozblog.com/