برترین مپ تان هال 8 تا 11 همراه با بمب تاور سال 2017ر

مپ تان هال 8 تا 11 همراه با بمب تاور

base layouts clashofclans 2017 برترین مپ تان هال 8 تا 11 همراه با بمب تاور سال 2017

جدیدترین مپ های تان هال 8 تا 11 زمستان 1395

مپ تان هال 8 برای وار و فارمینگ :

مپ تان هال 8 مخصوص حفاظت از منابع و افزایش کاپ :

در این مپ از بهترین چیدمان برای دفاع در برابر استراتژی ها استفاده شده است .

برترین مپ تان هال 8 تا 11 همراه با بمب تاور سال 2017ر

مپ تان هال 8 تا 11 همراه با بمب تاور

base layouts clashofclans 2017 برترین مپ تان هال 8 تا 11 همراه با بمب تاور سال 2017

جدیدترین مپ های تان هال 8 تا 11 زمستان 1395

مپ تان هال 8 برای وار و فارمینگ :

مپ تان هال 8 مخصوص حفاظت از منابع و افزایش کاپ :

در این مپ از بهترین چیدمان برای دفاع در برابر استراتژی ها استفاده شده است .

th8 farming 2017 برترین مپ تان هال 8 تا 11 همراه با بمب تاور سال 2017

مپ حفاظت از منابع و افزایش کاپ تان هال 8

مپ وار تان هال 8 :

این مپ به شکلی طراحی شده که استراتژی هوگ رایدر و هوگ والکری گولم در آن تاثیری ندارد !

th8 trophy war base 2017 برترین مپ تان هال 8 تا 11 همراه با بمب تاور سال 2017

مپ وار تان هال 8

مپ تان هال 9 برای حفاظت از منابع و وار :

مپ تان هال 9 فارمینگ و افزایش کاپ :

هدف در مپ زیر استفاده از حفاظت دارک اکسیر می باشد .

تسلا های مخفی در پشت مخزن دارک اکسیر به محافظت از آن می پردازد !

th9 farming 2017 برترین مپ تان هال 8 تا 11 همراه با بمب تاور سال 2017

مپ حفاظت از دارک اکسیر تان هال 9

مپ وار تان هال 9 :

در مپ زیر چیدمان خوبی برای مقابله با 3 ستاره شدن مپ انجام شده است .

تسلا های موجود در مرکز زمین در اطراف کلن کاستل چیده شده است !

همچنین در این مپ تان هال 10 به اشتباه قرار داده شده است و منظور همان تان هال 9 می باشد !

th9 trophy war base 2017 برترین مپ تان هال 8 تا 11 همراه با بمب تاور سال 2017

مپ وار تان هال 9

مپ تان هال 10 برای وار و حفاظت از منابع :

مپ فارمینگ و افزایش کاپ :

همانطور که در مپ زیر مشاهده میکنید مخزن دارک کسیر در بهترین مکان یعنی هسته مپ قرار گرفته است .

می توان گفت در این مپ کلش آف کلنز دارک اکسیر به راحتی غارت نمی شود مگر اینکه مپ به صورت کامل 3 ستاره تخریب شود که آن هم  غیر ممکن است !!

 

مپ محافظت از منابع ودارک اکسیر و افزایش کاپ تان هال 10

مپ وار تان هال 10 :

این مپ یکی از قوی ترین مپ وار تاون هال 10 می باشد به شکلی که تمامی منابع در اطراف زمین چیده شده است !

تا نیروهای دشمن بخواهند با وجود سلامتی بالا ساختمان منابع را تخریب کنند زمین به باتلاق برایشان تبدیل می شود !!

th10 trophy war 2017 برترین مپ تان هال 8 تا 11 همراه با بمب تاور سال 2017

مپ وار تاون هال 10

مپ تان هال 11 برای وار و فارمینگ :

مپ فارمینگ و افزایش کاپ تان هال 11 :

در مپ زیر که یکی از بهترین مپ فارمینگ تاون هال 11 کلش آف کلنز می باشد ، با افزایش سطح هیروها به 45 محافظت خوبی از مخزن دارک  اکسیر می شود !!

th11 farming 2017 برترین مپ تان هال 8 تا 11 همراه با بمب تاور سال 2017

مپ فارمینگ و افزایش کاپ تاون هال 11

مپ وار تان هال 11 :

در جدیدترین استراتژی از لاوالون و یا لاوا بالون در تاون هال 11 استفاده می شود .

در این مپ ساختمان هال به شکلی چیده شده اند که کمترین دسترسی به لاوا و بالون داده شود !

th11 trophy war 2017 برترین مپ تان هال 8 تا 11 همراه با بمب تاور سال 2017

مپ وار تاون هال 11

همواره در همین صفحه منتظر برترین مپ های تاون هال 8 تا 11 باشید !!

منبع|http://saedsaed.rozblog.com/