استراتژی کارت ها برای آرنا 4 کلش رویال

Battle Deck Arena 4

ترکیب مناسب برای آرنا 4 کلش رویال

یک ترکیب استراتژی عالی برای بازی کلش رویال که این ترکیب کارت ها مخصوص آرنا 4 می باشد.با این ترکیب میتوانید به راحتی کاپ خود را افزایش داده و مقابل رقیب های خود به راحتی پیروش شوید. 

استراتژی کارت ها برای آرنا 4 کلش رویال

Battle Deck Arena 4

ترکیب مناسب برای آرنا 4 کلش رویال

یک ترکیب استراتژی عالی برای بازی کلش رویال که این ترکیب کارت ها مخصوص آرنا 4 می باشد.با این ترکیب میتوانید به راحتی کاپ خود را افزایش داده و مقابل رقیب های خود به راحتی پیروش شوید. 

ترکیب آرنا 4 کلش رویال

این ترکیب رو در تصویر بالا میتوانید مشاهده کنید.

در این استراتژی جاینت یک نوع تانک برای حمله و دفاع می باشد که ارچر هم میتواند کمک خوبی برای جاینت هم در دفاع و هم در حمله باشد.ارتش اسکلت ها یک دفعای مناسب برای از بین بردن نیروی های مهم دشمن مناسب میباشد.

دراگون و تیرانداز هم یک نیروی مناسب برای حمله میباشد که اگر پشت جاینت اینارو بفرستید برای دشمن خطرساز میشود و از کارت های سنگ و تیرکمان ها هم برای دفاع و داغون کردن ساختمان ها استفاده کنید. 

لینک ما:http://saedsaed.rozblog.com/