کارت های جدید کلش  اف کلنز ورویال

ما با این پیش بینی فکر و اندیشه های زیادی داریم که شامل چیز های زادی میشود برای دیدن به ادامهی مطلب مراجعه فرمایید

سرباز های جدید 

کویین لول 50 

بربر شاه لول 50 

قهرمان جدید 

پگاه لول 6 

گلم لول7

دراگ لول8

ارچر لول9

چند تا از دفاعی های جدید 

 امدن چند کارت جدید  شامل اسکلت . ویزارت یخی.وتبر پرت کن و....

ادرس ما :http://saedsaed.rozblog.com/