اپدیت عظیم کلش خیلی دور-خیلی نزدیک
اپدی عظیم کلش در راه است 
  • بعد از چند هفته که هم اول کلش رویال اپدیت شد و هم بومویچ سوپر سل میگه دیگه نوبت کلشه یعنی اپدیت عظیمی که تو تاریخ کلش نیست یعنی چند کارت جدید چند خانه ی جدید و لول سر باز های جدید خلاصه ؟دیگه نوبت کلش خوبس
   ادامه ادامهی  مطلب
اپدی عظیم کلش در راه است 
  • بعد از چند هفته که هم اول کلش رویال اپدیت شد و هم بومویچ سوپر سل میگه دیگه نوبت کلشه یعنی اپدیت عظیمی که تو تاریخ کلش نیست یعنی چند کارت جدید چند خانه ی جدید و لول سر باز های جدید خلاصه ؟دیگه نوبت کلش خوبس
      زمانش کیه ؟؟؟ سوپر سل زمان مشخصی را نداده و گفته کارکنان شرکت دارن صبح تاشب  کار میکنن یا 1 ماه طول میکشه یا بیشتر از 1 ماه 

 

 

 

چند کلمه از سوپر سل درباره ی اپدیت

 

 

 

 

تهیه شده در میهن کلش
ادرسhttp://saedsaed.rozblog.com/