ربات بازی جنگ کچل ها

ربات بازی جنگ کچل ها

 این ربات توسط سایت میهن کلش ساخته شده است با امکانات بالا برای همیمیهن عزیز 

  • قابلیت های این ربات شامل:
  • ساخت سرباز
  • ارتقای سرباز خانه 
  • ارتقای خانه ها
  •  ارتقای سربازان
  • حمله کردن
  • غیره 
  • برای دانلود به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید 

لینک دانلود به دستور ستاد جنگ کچل ها پاک شد