به نام خدا

ما در این وب میخواهیم به شما اموزش بدهیم

که چگونه مخزن های خود را لبریز کنید 

برای ادامه به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید

به نام خدا

ما در این وب میخواهیم به شما اموزش بدهیم

که چگونه مخزن های خود را لبریز کنید 

  • بهترین کاپ برای زدن منابع کاپ2300تا2500 است 
  • انقدر سرچ کنید تا دهکده ی متروکه پیدا کنید 
  • دهکده ی متروکه در کپ 2300تا2599 زیاد است
  • برای زدن دهکده ها یقوی و پر منابع بهترین کار این است که فول هوگ لول5.6بروید
  • تمام ادرس ما :http://saedsaed.rozblog.com/