خرید وفروش اکانت کلش اف کلنز ممنوع است

 

 

طبق ستاد کلش سوپر سل میگوید که ممنون است دیگه ممنون است میشه چیکار کرد اگر بفروشی اکانتت فیلتر میشه 

برای ادامه به ادامه ی مطلب ورو فرمایید

 

خرید وفروش اکانت کلش اف کلنز ممنوع است

 

 

هیچ کاری از دست ما بر نمیاد 

ما خلاصه یگویم که وقت با ارزش شما از دست نره 

خوب  مشکلش نیست میهن کلش نمی گذارد که فیلتر شود

طبق ستاد کلش سوپر سل میگوید که ممنون است دیگه ممنون است میشه چیکار کرد اگر بفروشی اکانتت فیلتر میشه 

ادرس میهن کلش

تدرس دقیقhttp://saedsaed.rozblog.com/