وزن در جنگ و اولویت ارتقاءدر کلش اف کلنز

 

انستن اهمیت وزن جنگى  باعث شده ما در حال حاضر که من این مطلب مى نویسم ٨٦٪ از کل جنگ ها پیروز شده ایم و تعداد برد هامون به ٣٠٠ رسیده است.

دانستن وزن جنگى باعث مى شود با حریف هاى مناسبى در جنگ هاى قبیله اى روبرو شوید. از انجا که قوانین توسط Supercell عوض شده است زمان مناسبى هست براى یک بررسى دوباره و اشتراک گذاشتن اطلاعاتى که نیاز دارید.به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


http://saedsaed.rozblog.com/

دانستن اهمیت وزن جنگى  باعث شده ما در حال حاضر که من این مطلب مى نویسم ٨٦٪ از کل جنگ ها پیروز شده ایم و تعداد برد هامون به ٣٠٠ رسیده است.

دانستن وزن جنگى باعث مى شود با حریف هاى مناسبى در جنگ هاى قبیله اى روبرو شوید. از انجا که قوانین توسط Supercell عوض شده است زمان مناسبى هست براى یک بررسى دوباره و اشتراک گذاشتن اطلاعاتى که نیاز دارید.به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 وزن جنگى و اصول پیدا کردن حریف در جنگ قبیله اى

وزن به زبان ساده عددى که ارزش نیروها،طلسم ها،هیروها،تله ها،دیوارها و ساختمان هاى دفاعى در clash of clans است. ارتقا هرکدام از این موارد وزن جنگى افزایش مى دهد.

وزن به طور مساوى معین نشده است. هر ایتم وزن متفاوتى دارد و وزن ارتقا مى تواند درجه هرکدام را تغییر دهد.

وزن اضافه شده به هر نیرو،طلسم،هیرو،دیوار و ساختمان دفاعى وزن نقشه شما مى باشد.

زمان جستوجو براى جنگ Supercell وزن تمام افرادى که در جنگ هستند را جمع مى کند این وزن کلن مى شود وزن جنگى. Supercell حریفى را که وزن جنگى مشابه شما دارد به عنوان حریف انتخاب مى کند. این به این معنى مى باشد که اگر وزن جنگى شما کم باشد حریف اسان ترى براى شما انتخاب مى شود.

ارتقا مکرر یک مورد وزن بیشترى را اضافه مى کند. به عنوان مثال ارتقا طلسم یخ به طور مکرر وزن بیشترى را اضافه مى کند نسبت به اینکه ١٠ مورد دیگر در مجموع ارتقا دهید.

دانستن وزن جنگى به شما کمک مى کند که چه ارتقایى را چه زمانى انجام دهید.

انتخاب کردن ارتقا ایتم هایى که وزن کمترى دارد باعث مى شود پایگاه شما قوى شود بدون این که وزن شما زیاد شود. پایین نگه داشتن وزن جنگى مانع از این مى شود که با حریف مشکلى در جنگ هاى قبیله اى روبرو شوید.

راه هایى وجود دارد که یک پایگاه به عنوان مثال بدون دفاع بسازید اما Supercell اخیرا تغییراتى را ایجاد کرده است تا اثر این نقشه ها را خنثى کند.

 وزن ایتم و محاسبه وزن پایگاه(نقشه)

در جدول پایین شما خواهید دید ارتقا هر مورد چه مقدار به وزن روستا شما اضافه مى کند( و همچنین مجموع ارزش یک دفاع)

مهم! لطفا توجه داشته باشید این اعداد از پرونده هاى بازى استخراج شده است همچنین از طریق الگوریتم پیدا کردن حریف محاسبه شده است ( که ما نمیشناسیم) بنابرین این اعداد یک ایده به شما مى دهند که وزن هر کدام چه فرقى دارد

اعداد جدول پایین مجموع وزن جنگى مى باشد.

وزن ساختمان هاى دفاعى

 وزن تله ها

 وزن نیروها

وزن هر ایتم در زمان نوشتن این مطلب ١٠٠٪ دقیق مى باشد. اما Supercell به طور دائم بر روى  متعادل کردن بازى کار مى کند و ممکن است این اعداد تغییر کند. ما هر تغییرى که ایجاد شود را به شما اطلاع مى دهیم.

وزن باراک و طلسم ساز

در نظر داشته باشید اسپل ساز،اسپل ساز دارک،باراک و باراک دارک وزنى ندارد

اما هرگونه ارتقا مانند باز کردن نیرو هاى جدید،نیروهاى دارک،اسپل،یا اسپل دارم باعث افزایش وزن مى شود.

تنها زمانى که وزن افزایش پیدا نمى کند زمانى است شما نیرو،نیرو دارک،طلسم و طلسم دارک جدیدى را باز نمى کنید.

راهنمایى هایى براى ارتقا دادن در جنگ هاى قبیله اى

    1.اردوگاه نظامى، ازمایشگاه و قلعه قبیله وزنى ندارند و ارتقا این موارد بعد از ارتقا تاون هال منطقى مى باشد.

    2.بیش ترین ارزش براى وزن اضافه شده زمانى است که وزن یکسانى بین air defense و air sweeper،بمب ها،تله هاى فنرى،تله هاى اسکلتى اضافه شود. این موارد هم به سرعت ارتقا دهید.

    3.ارتقا ساختمان هاى دفاعى تک زن (تسلا،برج تیرانداز و غیره) بهتر از ارتقا ساختمان هاى دفاعى مجموعه زن است. اغلب میتوانید ٦یا٧ ساختمان تک زن را ارتقا دهید و وزن یکسانى نسبت به ارتقا یک ساختمان مجموعه زن دارد.

    4.طلسم یخ،جادوگر،ایکس بو،برج دوزخ و توپخانه عقاب ٥ تا از ارتقاهاى حساس مى باشد. هر گونه ارتقا این موارد وزن جنگى شما را مقدار زیادى زیاد مى کند. این موارد نباید مگر موارد ضرورى ارتقا پیدا کند.

 نتیجه گیرى

نسبت به ارتقاها هوشمند باشید! اگر قصد استفاده از جادوگر یا طلسم یخ را ندارید پس ارتقا ندهید. این به شما اولویت هاى ارتقا براى جنگ هاى قبیله اى را نشان مى دهد.

 

http://saedsaed.rozblog.com/