استراتژی حمله ی کلش اف کلنز قوی وساده 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دیدن استراتژیک ها به ادامه یمطلب مراجعه نمایید 

 • استراتژی های قوی وساده شامل :
 • 30جاین وبقیش ارچر 
 • 2 هیلر و 21 جاینت وبقیش ار چر 
 • 24 جاین و بقیش ارچر 
 • 3 تا گلم 2تا پگاه 2 ویچ و بقیه اش ویز 
 • همش هموگ 
 • برای غارت نفت 30 هوگ بقیش ارچر 
 • فول هوگ 
 • 2تا لاوا و بقیه اش دراگ یا بالون 
 • در همه ی شرایط داخل کلن کستل ویز باشد
 • و در هر صورت به جز فول بالون از اسپل جون استفاده کنید 
 • برای بالون از اسپل سرعت استفاده کنید 

خوب ممنون از شما که به ما سر زدید میهن کلش

ادرس ما:http://saedsaed.rozblog.com/