(((پیشنهاد ویژه به کلش امد)))

پیشنهاد ویژ1200 جم است با اون نفت قشنگاش 4 برابر قیمت می ارزه  تازه امده بدرد میخره 

پیشنهاد های دیگه ی کلن است که با خرید شما به 20 نفر از اعضای قبیله جم داده میشود 

ادرس ما:http://saedsaed.rozblog.com/