رویداد ویزارد  در کلش اف کلنز اغاز شد

 

 

 

این رویدا در دسترس قرار گرفت و ویز را با 90 درصد تخفیف شد .حالا وقت خوبی است برای پرکردن ویز و یا اتک زدن با ویز همان گونه که در تصویر میبینید با 3 بار اتک زدن هم میتوانید 30 جم و 300 ایکس پی بگیرید.