رویداد جشن عید پاک مشخص شد

همان گونه که میبینسد درصد خرید ویزارد و اسپل سرعت 90 درصد کاهش داشته است  و وقت خوبی برای رک پر کردن با قیمت مناسب است و به مناسبت روز عید پاک است