اپدیت بالانس کلش رویال

دانلود اپدیت بالانس 30 فروردین

همان گونه که میبید کاهش قدرت رویال جاینت و بربر نتابغه را میبینید و افزایش قدرت بقیه ی کارت ها که در بالا قابل مشاهده است