رویداد اسپل هیل اغاز شد(کلش اف کلنز)

  • این رویداد به مدت چهار روز فعال است
  • این رویداد با عث کاهش اکسیر خرید اسپل هیل میشود
  • رویداد بعدی هم 4 برابر شدن جایزهی ستاره ها