تصویریازی اپدیت جدید کلش اف کلنز

این تصویر منتشر شده تصویر اول بازی اپدیت کلش اف کلن است  و اپدیت پیش رو خیلی نزدیک شده  از قایق چوبی میتوان فهمید