<<امکانات اپدیت جدید کلش اف کلنز لو رفت>>جدید ترین چیز  های لو رفته از اپدیت چیست؟

اما سو پر سل هنوز تایید اصلی نکرده ها

 برای اطلا عات بیشتر به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید 

  • تغیریر ایکون بازی به صورتی که مشاهده میکنید
  • رویداد  کارت ها و امدن دوباره ی ویزارت یخی
  • درست و بهتر شدن سازمان گوبلینگها که در گوشه ای هست
  • ترنمت های جدید کلش اف کلنز