جاینت در اپدیت جدید


همان گونه که ترتصویر میبینید عکس کاملا فتوشاپ است و هیچ وقت جاینت  این گونه نمی شود