جزئیات اپدیت جدید کلش اف کلنز تضمینی


خوب حالا وقت کردم پست بزارم میهن کلش را باید با هم بچرخانیم حمایت کنید  .سبر اساس تحقیقات تیم میهن کلش  ما توانسنیم جزیات دقیق اپدیت را به دست بیا و ریم برای دیدن به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید 

 • اسپل هیل لول 7 (موجود در تاون هال 11)
 • ورود کشتی تایتانیک به کلش (موجود در تاون هال ؟؟؟)
 • ورود اسپل کلون لول5(تاون هال 11)
 • افزایش ظریفت اسپل لول 1 تا 5 (ظرفیت کپی)
 • کلون لول 3 (تاون هال10)
 • و کالکتور های 7 وارد تاون هال های 9 میشود :)
 • افزایش خسارت تله های بمبی برای دفاع 
 • کاهش قدرت بمب های بالون 
 • و کاهش هزینه های اسپل ازنظایر :اسپل هیل .اسپل کلون. اسپل یخ
 • لول جدید اسپل یخ هم امد
 • ارائه ی مطلب توسط میهن کلش

       اپدیت تایید اصلی نشده  است سوپر سل اپدیت جدید را برای تست ارسال به ایفون و گوگل پلی کرد.

زمان اپدیت هفته ی اینده 

این پست در زمان 96/2/29تایید شد .