اخبار جدید اپدیت تایید شده توسط سوپرسل . (چه خبره از دست ندید)

 

اخبار جدید اپدیت منتشر شد (خانه ها و سرباز های جدید کلش اف کلنز منتشر شد)

همان گونه که میبینید 725 تا ??? میبینید (تایید رسمی

 

همان گونه در تصویر بالا میبینید لول جدید این ساختمان این گونه میشود(تایید رسمی توسط سوپر سل) .

 

لول جدیدی این ساختمان هم امد( تایید رسمی توسط سوپر سل)