اپدیت 2 خرداد کلش اف کلنز سال96


اخ چه خبره برای دیدن مطلب به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید

 

 

همان گونه که میبینید دهکده ی دوم کلش است  که تمام فرق میکنه با کلش خودمون 

مان گونه که میبینید یک قهرمان است که در اتک به در د ما می خورد و رقیب را نابود می کند.

 

بله همان گونه که میبینید این عکس متعلق به دهکدهی دوم است :ساعت است که باعثمیشود ساخت و ساز زود تر صورت بگیرد

خوب این هم له کن است جاینت پگاه همه ی اینا رو له میکنه 

همان گونه که میبینید در دهکدهیدوم وجود دارد و به جای 1 تیر دو تیر میزند

اینم جم ساز خودمونه جم میسازه ولی هر 2 روز 1دانه 

همان گونه که در تصویر میبینید سر باز های دهکده یدوم است  و پگاه تسلا و اسکو ویچ و پدر خمپاره انداز از کارت های جدید با زی است

 

یک عکس از دهکده