اموز بالا بردن کاپ در دهکده ی دوم و مپ های برای تاون هال 1و2 و3 و4 و5 دهکده دوم


برای این که شما کاپ خود را بالا ببرید باید  به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید 

باید مرتب بعد هر اتک مپ خود را عوض کنید شما باید طوری این ساختمان ها را قرار دهید  که همه ی ان ها مورد دفاع دفاعی ها قرار بگیرد 

بهتر است اطراف دهکده را با ارچر بزنید تا حداقل1 استار بگیر  و سپس میبرید  ما الان کاپ خود ما 2000 تا است و اکانت دیگه  ما 900

و حالا رسیدیم به شکل های مپ برای تاون هال های 1>2>3>4>5>6.7>8>9>10<11>

به زودی در میهن کلش منتشر مشود