اموزش اتک زدن دردهکده ی دوم 


برای دین و خواندن نکات طلایی اتک به صورت خلاصه به ادا مهی  مطلب مراجعه نمایید 

1 :  وقتی که شما روی  سرباز ها قبل از شروع اتک و روی مپ حریف هستید بزنید می توانید ان را با کارت های دیگر عوض کنید
2 :  در تاون هال های 1 .2 بهتر از با جاینت و در 3 .4  بهتر است با ارچر اتک بزنید و فقط  باید شما کاری کنید که درصد بگیرید
3 :  مپ خود را طوری رسم کنید که زد مینیون باشد و کاری کنید که سربازان حریف مجبور شوند که لاقل از 1 تخته پرش رد شوندمیهن کلش .