رویداد اکسیر ضربدر 2 کلش رویال 

این رویداد با برد اول به شما 1500 سکه و با برد سوم 3000سکه و با برد 5 6000سکه و با برد7  12000 و با برد 9 به شما 24000 سکه میدهد 

میهن کلش