مگا تسلا چیست ؟

مگا تسلا چیزی است که مثل هیدن تسلا عمل میکند ولی از ان قوی تر است و  فقط در دهکده ی دوم موجود می باشد 

 دهکده ی دوم: میهن کلش