اموزش ساخت بهترین مپ در دهکده ی دوم به همراه بهترین مپ ها


ما در این پست به شما ویژگی های یک  مپ خوب در دهکده ی دوم را میگوییم و برای شما بهترین مپ هارا قرار دادینم 

 

 

شما باید طوری خانه ها و دفاعی ها را قرار دهید که ارچر ها نتوانند خانه های شمار ا خراب کنند 

و باید شما تاون هال را در وسط قرار دهید 

باید طوری دیوار ای خود را بزارید که ارچر ها نتوانند دفاعی های شما را بزنند

و بهتر است شما بمب هار و تخته پرش ها را توری قرار دهید که اون راه کمتیرین فاصله برای حمله کردن حریف باشد 

این استراتژیک کاملا تست شده است و مورد اعتماد است

 

چند نمونه مپ 


 

Builder Hall 2

Builder Hall 2

Builder Hall 3

همان گونه که شما در تصوی ربالا میبینید تخته پرش ها را باید این گونه قرار داد تا شما سود 2 برابری ببرید 

Builder Hall 3

Builder Hall 3

Builder Hall 4


Builder Hall 4

مپ در بیلدر های مختلف این مپ ها بهترین مپ ها است 

Builder Hall 5

Builder Hall 5