چگونه لول خود را بالا ببریم

 

ما در این مطلب به شما 3 ترفند و1 روش معمولی را میگوییم شما با خوندن این مطلب هر دو روز نسبت به لول 100 .4 لول بالا میروید

روش معمولی :«شما باید ساختمان های خود را ارتقا دهید و درخت های دهکده ی خود را قطع نمایید.»

ترفند اول :شما باید رک افراد را پر کنید بهترین مکان برای پر کردن ورود به کلن افراد در باز اونجا رک خیلی زیاد است شما میتوانید روزش 5000 XP جمع اوری نمایید

نکات دیگر را بعد از تحقیق مینویسیم

 

 

ما در این مطلب به شما 3 ترفند و1 روش معمولی را میگوییم شما با خوندن این مطلب هر دو روز نسبت به لول 100 .4 لول بالا میروید

روش معمولی :«شما باید ساختمان های خود را ارتقا دهید و درخت های دهکده ی خود را قطع نمایید.»

ترفند اول :شما باید رک افراد را پر کنید بهترین مکان برای پر کردن ورود به کلن افراد در باز اونجا رک خیلی زیاد است شما میتوانید روزش 5000 XP جمع اوری نمایید

نکات دیگر را بعد از تحقیق مینویسیم