چگونه در وار ها پیروز شویم

 

نا در این مطلب به شما یاد میدهیم که چگونه وار های خود را ببرید وپیروز شوید

مطلب اول :باید مدیر دست و دلباز باشد یعنی رک افراد را در وار پر کنه بالون و دراگ و والکری بهترین گزینه ها است

مطلب دوم: باید ۱۰ نفر وار اکانت های خودت باشد

مطلب سوم :سعی کن به افراد قبیلت بگی قبل از  زدن وار با تو مشورت کنند

مطلب چهار: رک افراد را در زمان شروع وار پر کن.

مطلب پنج:سعی کن با توجه به پیام ها افراد انلاین را توی نبرد بیاور ادامه در