اموزش بازگرداندن اکانت پاک شده و یا هک شده

 

 

ما در این نطلب به شما یاد میدهیم که اگر  اکانت شما هک شده یا پاک شده را دوباره برگردانید و به شما برگردد برای خواندن ادامه ی مطلب به ادامه ی مطلبمراجع فرمایید

 کیلیک کنیدHelp and Supportشده و بعد روی گزینه ی  (settings)مرحله ی 1: کلش رویال را باز نموده وسپس وارد 

 

photo_2016-07-06_16-11-47 بازیابی اکانت از دست رفته کلش رویال

وارد صفحه ی جدید شویدLost Account مرحله ی دو: از قسمت 

 

photo_2016-07-06_16-13-49 بازیابی اکانت از دست رفته کلش رویال

 اکیلیک کنیدI lost My account .how Do i get it back  به  روی گزینه ی Lost Accountمرحله سه: پس از ورود به صفحه ی 

 

photo_2016-07-06_16-11-49 بازیابی اکانت از دست رفته کلش رویال

 

 خود به خود وارد می شوید  Contact Usکیلیک نمایید و بعد به صفحهnoشما در این جا باید بر روی گزینه ی 

photo_2016-07-06_16-13-54 بازیابی اکانت از دست رفته کلش رویال

 کیلیک کنید تا صفحه ی مانند مرحله ی 6 باز شود Contact Usمرحله ی پنج رو ی گزینه ی 

photo_2016-07-06_16-11-40 بازیابی اکانت از دست رفته کلش رویال

 جیمیل اصلی خود را وارد کنید تا سوپر سل بفهمد که شما صاحب جیمیل هستیدEmail   مرحله ی شیشم ودر قسمت 

متن مورد نیاز

Hi Supercell Support team,
I have lost my Clash Royale account. Please help me recover it. Here are my lost account details:

My Username is <اسم اکانت شما>
My account level is <لول اکانت شما>
My Clan name is <اسم کلن شما>
I created this account in < January 2016تاریخی که بازی خود را در ان شروع کردید برای مثال

Thank you very much!

photo_2016-07-06_16-11-43 بازیابی اکانت از دست رفته کلش رویال