بهترین استراتژیک برای بالا بردن کاپ و افزایش منابع

 

ما در  این پست بهترین روش های بدست اوردن کاپ و  بدست اوردن منابع را میگوییم و راز بدست اوردن منابع را خواهیم گفت ادامه در ادامه ی مطلب 

 شما باید کاپ خود را بین 2000 تا2600قرار دهید  در این مقدار کاپ دهکده ی متروکه

زیاد است

استراتژیک:

24عدد 

100 عدد

 

این بهترین سبک برای زدن دهکده ی متروکه است شما برای مثال هر وقت دهکده ی

متروکی دیدید همه  را در یک منطقه خالی نکنید مثلا 4 کالکتور سمت راست قلعه 4

کالکتور  بالای قلعه4 کالکتور  پایین قلعه4 کالکتور سمت چپ قلعه . باید شما نیرو

ها ی خود را تقسیم بر 4 کنید یعنی از هر طرف باید شما 6 تا جاینت و 25 تا ارچر

بفرستید تا بتوانید منابع و کاپ جمع نمایید .