بهترین استراتژی برای وار از تاون هال 7 تا تاون هال 11

 

این بهترین سبک  برای وار است هزینه ی زیادی هم ندارد این سبک برای تاون هال های-11،10،9،8،7،است . این بهترین روش برای 3 استار کردن  وار است معمولا این سبک  را سبک گولویز میهن کلش  نامیده میشود . برای ادامه به ادام هی مطلب مراجعه نمایید 

این سبک میتواند تاون مکس یازده را نیز در هم بشکند و 3 استار کند 

مشخصات استراتژی:

2عدد

3عدد

بقیه ی نیرو ها ویزارد

اسپل ها 2 تا سرعت و 3 تا جون 

شما برای استفاده از این سبک باید قلعه ی حریف را برایند کنید 

ابتدا 2 گلم را جدا از هم میندازید و سپس پس از 7 ثانیه پگاه ها را جدا از هم می اندازید 

و سپس 3 تا پگاه را جدا از هم پشت سر گلم انداخته 

حدودن پس از 30تا40 ثانیه ویز ها را کم کم پشت انها بریزید 

این بهترین سبک برای بردن وار و 3 استار کردن ان است.

میهن کلش