معرفی اسپل Heal

معرفی اسپل Heal

خلاصه

اسپل Heal برای نگه داشتن و افزایش سلامتی اونا استفاده می شود.

اسپل Heal هم روی نیرو ها و هم روی ساختمان های دفاعی و تاور ها تاثیر می زارد.

این اسپل در آرنای گراز کوهستان ( ۱۰ ) باز می شود.

برای راه سازی این کارت شما نیاز به ۳ الکسیر دارید.

 

HealCard معرفی اسپل Heal

استراتژیکی

اسپل Heal ، ضد اسپل سم است و اسپل Heal به راحتی می تونه تاثیر اسپل سم رو از بین ببره ، البته بستگی به سطح این دو اسپل هم هست.

همچنین شما می تونید با اسپل Heal اسکلت های خودتون که در برابر اسپل سم هستند زنده نگه دارید !!

 

جدول

در جدول زیر اطلاعات تکمیلی اسپل Heal قرار گرفته است.

اگر مطلب “معرفی اسپل Heal” ناقص یا مشکل دارد می تونید از طریق کانال تلگرامی یا بخش نظرات اعلام کنید.

Untitled-1 معرفی اسپل Heal