ما با چند کلش باز حرفه ای براتون مژ ساخیتم ژند نومونه از مپ های ما 

town hall 9 war base anti GoBoWitch, LavaLoon, Th9 GoValk, GoVaLo

ادامه ی مژ ها ادامه ی مطلب

 

Anti 3 Star TH9 ANTI LAVALOONGOBOLALOONVALK

 

 

 
anti 2 star th9 base bomb tower
coc town hall 9 anti 3 star Lavaloon, Everything, Valkyrie
TH9 ANTI LAVALOON, WITCH AND VALK TH9 WAR BASE 2017
clash of clans town hall 9 war base anti lavaloons
بهترین مژ های تاو هال 9