5 مپ حرفه ای برای بیلدر بیس 7

best town hall 7 builder base

این مژ های بیلدر بیس انتی 2 استار هستند و هیچ کس نمیتواند 2 کندشان 

و مخصوص تاون هال 7 هستند 

ادامه ادامه ی مطلب

good builder hall 7 layout design

 

best-builder-hall-6-base-designs

 

 

 

best-builder-hall-6-base-designs

 

 

 

 

best level 7 builder hall layout

 

 

top bh7 layout

 

ممنون از شما