لینک کانا گروهی ما در تلگرام

کانال گروهی کلش سیتی با داشتن جایزه ی اکانت مفتی و جم رایگان و هک و ربات کلش پس عضو شو تا از دست ند عضو شدی مدیر کانال میشی تا بتونی پیام بدی و ربات کلش اف کینگز هم در این کانال قرار داده میشود لینک ما :

t.me/clash30t