اموزش مجموعه باگ های گرز

ما در این مجموعه بهترین و کار آمد ترین باگ های گرز را برای شما قرار دادیم. ​


[​IMG]

مجموعه باگ های گرز ما شامل باگ های زیر است:

اموزش باگ سرباز 

اموزش باگ خسته نشدن قهرمان 

اموزش باگ شکستن ضد ضربه قهرمان های حریف

اموزش باگ تاخیر

و.....

برای یاد گرفتن این باگ ها بر روی اموزش باگ گرز که در پایین قرار دارد کیلیک کنید :

اموزش باگ گرز