update-balance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آپدیت بالانس(به روزرسانی متعادل سازی)

بازی کلش رویال مدت زیادی نیست که منتشر شده است! به همین دلیل هنوز با آزمون و خطا و همچنین نظرات (فیدبک های کاربران) به روزرسانی میشود.یعنی توسعه دهندگان تشخیص می دهند اگر میزان سلامتی و یا دمیج(خسارت) یک سرباز را کم یا زیاد کنند به هیجان بازی و رقابت عادلانه کمک میکند.لازم به ذکر است شما برای دریافت این آپدیت نیازی به دانلود مجدد ندارید و بصورت Download Content دریافت میشود

بعد از آپدیت ۱.۳.۲ بازی کلش رویال در تیرماه ۹۵ این آپدیت بالانس با مشخصات زیر منتشر شد

+ میزان خسارت هوگ رایدر شش درصد کاهش یافت
+ میزان خسارت پرنس نه درصد افزایش  یافت
+ میزان خسارت پکا هشت درصد افزایش یافت
+ گابلین بارل:سرعت پرتاب گابلین بارل از ۱.۲ ثانیه به ۱ ثانیه کاهش یافت
+ میزان سلامتی ایکس بو هجده درصد افزایش یافت و زمان نابودی از چهار ثانیه به پنج ثانیه افزایش  یافت
+ مورتار:زمان نابودی از چهار ثانیه به پنج ثانیه افزایش  یافت
+ زمان زندگی از ۴۰ ثانیه به ۵۰ ثانیه افزایش یافت
+  پس از شکسته شدن سپر Guards، به عقب پرتاب نمی شوند
+ میزان خسارت هفده درصد افزایش یافت
+ میزان خسارت بیست و هشت درصد افزایش یافت
+ تعداد اسکلت ها از چهار به سه کاهش یافت
+ میزان سلامتی هشت درصد کاهش یافت
+ میزان سلامتی هشت درصد افزایش یافت

نظر شما در مورد این به روزرسانی چیست؟