آموزش استراتژی گوبولالون + اسپل کلون

با سلام خدمت همراهان ایران فور اور ، استراتژی گوبولالون

یکی از بهترین ترکیبها برای اتک وار و گرفتن ۳ استار در تان هال های سطح ۱۰ و مخصوصا ۱۱ استفاده از این ترکیب هست که توی این پست سعی بر موشکافی این استراتژی داریم .