5 مپ حرفه ای برای بیلدر بیس 7

best town hall 7 builder base

این مژ های بیلدر بیس انتی 2 استار هستند و هیچ کس نمیتواند 2 کندشان 

و مخصوص تاون هال 7 هستند 

ادامه ادامه ی مطلب